8787 *
מרכז מידע ארצי
3553 *
תלונות ופניות הציבור
חפש קווים
שירותים נוספים
שאלות נפוצות
רב קו
נסיעות מיוחדות
מידע לנוסע
רפורמת תעריפים
כרטיסים
תעריפים והנחות
נגישות

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים
02/03/2016

הנחיה לעניין אופן ההנפקה והטעינה ברב קו חצי אנונימי

בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד המשפטים , לעניין אופן הנפקה וטעינה בכרטיסי רב קו " חצי אנונימי" על מפעילי התחבורה הציבורת  לפעול כדלקמן :

1. החל מיום 1.3.2016 , יסיימו המפעילים לבצע את כל הפעולות הנדרשות , כך שניתן יהיה להנפיק על גבי כרטיס זה את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכלל זה , אזרח ותיק , נוער , נכים , זכאי ביטוח לאומי , סטודנט וכדומה .

2. יש להציע לנוסע את כל סוגי הכרטיסים הקיימים ( פרסונאלי, חצי אנונימי ואנונימי ) תוך הצגת ההבדלים בין כל כרטיס והסדרי הטעינה האפשריים לכל אחד מהכרטיסים .

3. הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תבוצע רק לאחר בקשה מפורשת של הנוסע וחתימתו על מסמך המיידע אותו כי לא יבוצע שיחזור / החזר / זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס . ככל שהכרטיס יאבד מכל סיבה שהיא , יאבד הנוסע את סכום הכסף שהיה טעון על הכרטיס ואת הסדרי הנסיעה שהיו בו . אולם כדי לרכוש כרטיס חדש יהיה על הנוסע להוכיח מחדש את זכאויותיו האישיות , באופן דומה לזה שנעשה בעת רכישת הכרטיס שניזוק או שאבד . בנוסף , יצהיר הנוסע שאין ברשותו כרטיס רב חתי אנונימי נוסף .

4. תוקף הפרופיל לנוסע הזכאי להנחות , יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות אך לא יותר משנתיים  ממועד הנפקת הכרטיס .

5. נוסעים המעוניינים להסב כרטיס פרסונאלי הקיים ברשותם לכרטיס חצי אנונימי , יהיו רשאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף .

6. יש להקפיד על מחיקת המידע בהמשך למעבר מכרטיס רשום לכרטיס חצי אנונימי .

7. הנפקת כרטיס רב קו אנונימי תהיה בעלות של חמישה ש"ח .