8787 *
מרכז מידע ארצי
3553 *
תלונות ופניות הציבור
חפש קווים
שירותים נוספים
שאלות נפוצות
רב קו
מידע לנוסע
רפורמת תעריפים
כרטיסים
תעריפים והנחות
נגישות

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים
27/08/2020

עדכון הנחיות להפעלת שירותי התחבורה הציבורית בצל נגיף הקורונה

נוסעים יקרים,

בהמשך לסיכום שרת התחבורה ושר הבריאות, להלן עדכון הנחיות לפעילות בצל הקורונה.
 א. סעיף 19
הגדרת שעת שיא: מועד היציאה מנקודת המוצא על פי הרישוי הינו בין השעות 06:00 עד 09:30 ובין השעות
. 17:15 יחושבו כאילו התחילו בשעה 17:00 – 17:00 לעניין זה – נסיעות המתחילות בין 17:01 – 14:00
קיבולת נוסעים באוטובוסים:
19.1 אוטובוס עירוני: מספר הנוסעים המקסימלי בשעות השיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 49 נוסעים
ובשעות שאינן שעות שיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 32 נוסעים.
19.2 אוטובוס בינעירוני: מספר הנוסעים המקסימלי בשעות השיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 45 נוסעים
ובשעות שאינן שעות שיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 30 נוסעים.
19.3 אוטובוס מפרקי: מספר הנוסעים המקסימלי בשעות השיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 75 נוסעים
ובשעות שאינן שעות שיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 50 נוסעים.
19.4 בכל רכב אחר (מיניבוס, מונית שירות, מידיבוס) מספר הנוסעים המקסימלי בשעות השיא בכל נקודת
זמן לא יעלה על 75% נוסעים ובשעות שאינן שעות שיא בכל נקודת זמן לא יעלה על 50% נוסעים מהקיבולת
המותרת ברישיון הרכב.

נסיעה טובה ומהנה