8787 *
מרכז מידע ארצי
3553 *
תלונות ופניות הציבור
חפש קווים
שירותים נוספים
שאלות נפוצות
רב קו
מידע לנוסע
רפורמת תעריפים
כרטיסים
תעריפים והנחות
נגישות

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים
08/05/2020

הנחיות חדשות לנוסע בתחבורה ציבורית בצל הקורונה

נוסעים

1. נוסע שחום גופו עולה על 38.0 מעלות או עם שיעול או קושי נשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה

הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה) לא ישתמש בתחבורה הציבורית – האחריות בנושא

חלה על הנוסע.

2 . לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע ללא מסיכת פנים כמחויב בהנחיות משרד הבריאות, למעט

נוסעים הפטורים מעטיית מסכה לפי הרשום בצו (כגון ילדים מתחת לגיל 7, אדם עם מוגבלות פיזית,

שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסכה). מובהר כי האכיפה בנושא זה אינה מחובתו של הנהג,

אך הוא רשאי לציין זאת בפני הנוסע וגם לא להעלותו לאוטובוס.

3 . חובת התיקוף חלה על הנוסע כבשגרה, לא תתאפשר טעינת חוזה כלשהו או תשלום במזומן

באוטובוס. באוטובוסים בהם אין ולידטור מאחור, יתקף הנוסע את כרטיס הרב-קו במכונת הכירטוס

ללא מגע של הנהג בכרטיס.

 

עליית נוסעים ופיזורם במרחב האוטובוס

4 . ארבעת המושבים בשורה הראשונה באוטובוס (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לאוטובוס(

יישארו ריקים. במידה וישנה מחיצה המונעת מעבר רסס בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו,

ניתן יהיה לשבת במושבים אלו. לא תתאפשר ישיבה של שני נוסעים בצמידות.

5 . במושבים שפונים אחד אל השני ישב אדם אחד בכל שלישיה/רביעייה.

6 . תתאפשר ישיבה רק במושבים הצמודים לחלונות.

7 . באוטובוסים בהם יש שורות מושבים עם הגב לחלון תתאפשר ישיבה במושב אחד בלבד במרכז

השורה.

8 . בשורת המושבים האחרונה תתאפשר ישיבת שני נוסעים במושבים הצמודים לשני החלונות.

9 . מגבלות אלה לא יחולו על נסיעת מלווה וילד עד גיל 10 או מלווה לנוסע עם מוגבלות, או בני אותו

משק בית, אך יש לשמור מרחק של מושב או מעבר בין נוסעים אלו לנוסעים האחרים.

10 . כל המושבים האסורים בישיבה יסומנו באופן ברור ואחיד.

11 . בקווים בינעירוניים לא תתאפשר נסיעה בעמידה כלל. בקווים עירוניים לא תתאפשר עמידה

במעברים, פרט ל- 2 נוסעים בעמידה או נוסע אחד בכיסא גלגלים ברחבת הנגישות.

12. סך הנוסעים באוטובוס ייגזר מהמבנה הפנימי שלו בהתאם לסעיפים 4-12 לעיל, ויחול הן על

מיניבוסים והן על אוטובוסים לסוגיהם השונים (בינעירוני/עירוני/מפרקי) וכן על מוניות שירות.