8787 *
מרכז מידע ארצי
3553 *
תלונות ופניות הציבור
חפש קווים
שירותים נוספים
שאלות נפוצות
רב קו
מידע לנוסע
רפורמת תעריפים
כרטיסים
תעריפים והנחות
נגישות

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים
02/07/2020

עדכון הנחיות להפעלת שירותי התחבורה ציבורית בצל הקורונה

נוסעים יקרים, 
עדכון הנחיות להפעלת שירותי התחבורה ציבורית בצל הקורונה

נוסעים 

1 .נוסע שחום גופו עולה על 0.38 מעלות או עם שיעול או קושי נשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה) לא ישתמש בתחבורה הציבורית – האחריות בנושא חלה על הנוסע. 

2 .לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע ללא מסיכת פנים כמחויב בהנחיות משרד הבריאות, למעט נוסעים הפטורים מעטיית מסכה לפי הרשום בצו (כגון ילדים מתחת לגיל 7 ,אדם בעל מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסכה). מובהר כי האכיפה בנושא זה אינה מחובתו של הנהג, אך הוא רשאי לציין זאת בפני הנוסע וגם לא להעלותו לאוטובוס. 

3 .חובת התיקוף חלה על הנוסע כבשגרה, לא תתאפשר טעינת חוזה כלשהו. תשלום במזומן באוטובוס יתאפשר אך ורק לאזרחים ותיקים ומלווים לעיוור ולקווי השירות בהם יש הנחת מזומן של %50 לכלל האוכלוסייה. באוטובוסים בהם אין ולידטור מאחור, יתקף הנוסע את כרטיס הרב- קו במכונת הכירטוס ללא מגע של הנהג בכרטיס. למען הסר ספק חלה חובה להעלות נוסעים גם מהדלת הקדמית. 

4 .בכל אוטובוס יסופק לרשות הנהג כפפות חד פעמיות על מנת שיתאפשר לו שימוש בהן (ככל שירצה בכך) בעבור גביית התשלום במזומן. 

 

עליית נוסעים ופיזורם במרחב האוטובוס 

5 .ארבעת המושבים בשורה הראשונה באוטובוס (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לאוטובוס) יישארו ריקים. במידה וישנה מחיצה (תא הפרדה לנהג)המונעת מעבר רסס בין מושב הנהג לבין המושבים שמאחוריו, ניתן יהיה לשבת במושבים אלו. 

6 .קיבולת נוסעים באוטובוסים: 

1.6 .אוטובוס עירוני: מספר הנוסעים המקסימלי בכל נקודת זמן באוטובוס עירוני לא יעלה על 49 נוסעים. 

2.6 .אוטובוס מפרקי: מספר הנוסעים המקסימלי בכל נקודת זמן באוטובוס מפרקי לא יעלה על 75 נוסעים. 

3.6 .אוטובוס בינעירוני: מספר הנוסעים המקסימלי בכל נקודת זמן באוטובוס בינעירוני היא בהתאם למספר המושבים באוטובוס ובכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל.

4.6 .בכל רכב אחר (מיניבוס, מונית שירות, מידיבוס) לא יעלה על %75 מהקיבולת. 

נסיעה טובה ומהנה