8787 *
מרכז מידע ארצי
3553 *
תלונות ופניות הציבור
חפש קווים
שירותים נוספים
שאלות נפוצות
רב קו
מידע לנוסע
רפורמת תעריפים
כרטיסים
תעריפים והנחות
נגישות

כרטיסים

כרטיסים
זכאי

תקף מתאריך : 01/01/2012

פירוט נוסף :

כרטיסיית הנחה לזכאים / סטודנטים שלא רכשו מנוי סמסטריאלי או שנתי , 

כרטיסייה של 15 נסיעות עם הנחת 33%

חופשי שבועי

תקף מתאריך : 01/01/2012

פירוט נוסף :

כרטיסיה חופשי שבועי שמקנה נסיעות חופשיות במשך שבוע (7 ימים) 

לא מוגבל באזור גיאוגרפי .

 

מלווה לעיוור

תקף מתאריך : 12/01/2015

פירוט נוסף :

זכאי להנחה של 50% מהמחיר המלא של כרטיס נסיעה בכל קווי השירות בהצגת תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה .

למלווה יונפק כרטיס נייר לא כולל מעברים .

מנוי חודשי (סכנין)

תקף מתאריך : 01/01/2014

פירוט נוסף :

כרטיס שמקנה לפעלו זכות למספר נסיעות לא מוגבל באזור גיאוגרפי מוגדר במשך חודש .

מנוי סמסטריאלי

תקף מתאריך : 01/01/2011

פירוט נוסף :

כרטיס שמקנה לפעלו זכות למספר נסיעות לא מוגבל במשך סמסטר קלנדארי אחד באזור גיאוגרפי מוגדר .  

נוער,אזרח ותיק

תקף מתאריך : 01/01/2012

פירוט נוסף :

נוער: כרטיסיה מיועדת לנוער עד גיל 18 ו/או תלמיד עד כיתה י"ב, המקנה 50% הנחה ממחיר הנסיעה.

אזרח ותיק: כרטיסיה מיועדת לאזרח ותיק (אשה מגיל 60/ גבר מגיל 65), המקנה 50% הנחה ממחיר הנסיעה. מכירת הכרטיסיה והשימוש בה מותנה בהצגת תעודת זכאות*.

(*)  תעודת זכאות תקפה אך ורק בצימוד לתעודה מזהה.

סטודנט

תקף מתאריך : 12/01/2015

פירוט נוסף :

סטודנט , כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט , אשר לו תעודת סטודנט כמשמעה בחוק האמורואישור לימודים תקף , לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם ( עוסקים בסיעוד בבתי חולים ) , או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך , אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו , ועליה שמו , שם בית הספר ותוקפה , יהיה זכאי לאחד מאלה :

1. לרכוש כרטיסי מנוי סמסטריאליים או כרטיסי מנוי שנתיים
2. לרכוש כרטיס לנסיעה בודדת בכל הקווים , בהנחה של 50% ממחירו , ובלבד שבידיו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי .
3. לרכוש כרטיסיה או ערך צבור בכל הקווים בהנחה של 50% ממחיר כרטיסיה בודדת מוכפל במחיר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה ובלבד שיש בידו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי .
4. לרכוש כרטיסיה או ערך צבור בכל הקווים , בהנחה של 33% ממחיר נסיה בודדת מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה .

ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי וקביעת פרופיל סטודנט = 19 (33%) או סטודנט מורחב = 3 (50%) .

עיוור

תקף מתאריך : 12/01/2015

פירוט נוסף :

בעל תעודה המאשרת את עיוורונו , פטור מתשלום בכל קווי השירות .

ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי וקביעת פרופיל עיוור = 6 וטעינת חוזה נסיעה חופשית לעיוור בעלת קוד שיתוף 7 .

רב קו חצי אנונימי

תקף מתאריך : 03/01/2016

פירוט נוסף :

בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד המשפטים , לעניין אופן הנפקה וטעינה בכרטיסי רב קו " חצי אנונימי" על מפעילי התחבורה הציבורת  לפעול כדלקמן :


1. החל מיום 1.3.2016 , יסיימו המפעילים לבצע את כל הפעולות הנדרשות , כך שניתן יהיה להנפיק על גבי כרטיס זה את כל הזכאויות האישיות הקיימות ובכלל זה , אזרח ותיק , נוער , נכים , זכאי ביטוח לאומי , סטודנט וכדומה .


2. יש להציע לנוסע את כל סוגי הכרטיסים הקיימים ( פרסונאלי, חצי אנונימי ואנונימי ) תוך הצגת ההבדלים בין כל כרטיס והסדרי הטעינה האפשריים לכל אחד מהכרטיסים .


3. הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תבוצע רק לאחר בקשה מפורשת של הנוסע וחתימתו על מסמך המיידע אותו כי לא יבוצע שיחזור / החזר / זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס . ככל שהכרטיס יאבד מכל סיבה שהיא , יאבד הנוסע את סכום הכסף שהיה טעון על הכרטיס ואת הסדרי הנסיעה שהיו בו . אולם כדי לרכוש כרטיס חדש יהיה על הנוסע להוכיח מחדש את זכאויותיו האישיות , באופן דומה לזה שנעשה בעת רכישת הכרטיס שניזוק או שאבד . בנוסף , יצהיר הנוסע שאין ברשותו כרטיס רב חתי אנונימי נוסף .


4. תוקף הפרופיל לנוסע הזכאי להנחות , יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות אך לא יותר משנתיים  ממועד הנפקת הכרטיס .


5. נוסעים המעוניינים להסב כרטיס פרסונאלי הקיים ברשותם לכרטיס חצי אנונימי , יהיו רשאים לעשות זאת ללא תשלום נוסף .


6. יש להקפיד על מחיקת המידע בהמשך למעבר מכרטיס רשום לכרטיס חצי אנונימי .


7. הנפקת כרטיס רב קו אנונימי תהיה בעלות של חמישה ש"ח .

של"ת / קד"צ

תקף מתאריך : 01/12/2015

פירוט נוסף :

חייל בשירות ללא תשלום , חניך במכינה קדם צבאית , חניך במכינה קדם צבאית חצי שנתית , מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות זכאים לפטור מלא מדמינסיעה בכל קווי השירות בהצגת תעודה המעידה על מעמדו וכן אישור משרד הבטחון והתחבורה ( מצ"ב) .

ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי וקביעת פרופיל של"ת / קד"צ = 35 וטעינת חוזה נסיעה חופשית בעלת קוד שיתןף 7 .
תאריך תפוגת הפרופיל בכרטיס הרב קו יהא על בסיס התוקף המצוין באישור משרד הביטחון .